OYUNCULUK EĞİTİMİNDE YARATICI DRAMANIN ÖNEMİ ÇOK BÜYÜK…Kaynak: Haydi benle oyna, besle beni , besle beni – Berna Ergin / Ajans Perisi

Bir cast direktörü olarak sayısız faydaları var diyebilirim. Herhangi bir senaryoyu, doğaçlama, rol oynama tiyatro tekniklerinden faydalanarak, bir grupla ve grup üyelerinin birikimlerinden, yaşantılarından yola çıkarak canlandırmalar bir lider ya da eğitmen eşliğinde ve yapılacak çalışmanın amacına, grubun yapısına uygun bir mekanda gerçekleştirilir.
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMiNDE OYUN DESTEKLİ BESLENME EĞİTİMLERİ 
Özellikle okulöncesi eğitim başta olmak üzere tüm eğitim basamaklarında, uygun teknikler kullanıldığı takdirde kalıcı öğrenme ürünleri sağlayan süreçler. her çalışma ısınma, canlandırma ve değerlendirme aşaması içermelidir.

ÇOCUKLAR İÇİN YARATICI DRAMA NEDİR?
İngiltere’de ortaya çıkmış, özellikle sokak çocukları veya sorunlu ailesi olan çocuklar için başvurulan bir yöntem olan yaratıcı drama etkinliği, okullarda içe kapanık, duygularından söz etmekten hoşlanmayan çocuklar için de tavsiye ediliyor uzun zamandır. Eğitim alanında uygulanmaya başladı,daha önceden belirlenmiş etkinlik genellikle toplu halde uygulandığı için çocuk kendini zorlanmış hissetmiyor.
Problem çözme aracıdır aynı zamanda. İnsanların kendini daha iyi ifade edebilmesine yardımcı olur, empatik düşünceyi geliştirir, en önemli faydalarından biri yaratıcılığı geliştirmesidir, çünkü verilen bir olayı ya da problemi doğaçlama olarak canlandırırız ve üzerine çözümler üretiriz. öğretmenlikte ders olarak gösterilir ve genelde bu ders iple çekilir, ders hiç bitmesin istenir.
ÇOCUKLARA ÖZEL YARATICI DRAMA VE ATÖLYE ÇALIŞMALARININ ÖNEMİ 
Yaratıcı Drama eğitimi süreci boyunca öğrencilerin bedensel ve zihinsel; problem çözme, empati, sözel/sözsüz ifade becerilerini geliştirecek çalışmalar yapılmaktadır.

y-d.jpg
NE KAZANDIRIR?
Yaratıcı drama eğitimi süreci boyunca öğrencilerde;
Kendini ifade edebilme becerisi geliştirme,
Olumlu iletişim becerileri kazandırma,
Empati becerisini geliştirme,
Özgüven becerisi kazandırma,
Atılgan birey özellikleri kazandırma,
Sosyal beceriyi geliştirerek, işbirliği ve paylaşıma açık birey özelliklerini kazandırma,
Duygularının farkına varmasını sağlayarak, duygularını sağlıklı ve kontrollü boşaltmasını sağlama,
Duyularını kullanma,
Beden dilini farkında olarak kullanmasını sağlayarak, sözel olmayan dil becerisini geliştirme,
Hayal dünyasından yola çıkarak yaratıcılığını ve imgelem gücünü geliştirme,
Sanat formlarına ilgi duymasını sağlama,
Estetik bakış açısı geliştirme,
Problem çözme ve karar verme becerisi geliştirme,
Dikkatlerini kişi, nesne, durumlar üzerine yoğunlaştırmasını sağlama,
Tüm duyularını harekete geçirterek, dikkati ve algıyı geliştirme, Motivasyon becerisini geliştirme,
Konsantrasyon sağlama
Başladığı bir işi sonuna kadar kararlı bir biçimde sürdürebilme becerisini geliştirme,
Stratejik düşünme becerisi geliştirme,
Hata yapma korkusu olmadan deneyimlerde bulunma,
Etik değerlerin gelişmesini sağlama hedeflenmektedir.
11 MART PAZAR SAAT 16:00 Mehtap Alişan ile Ücretsiz Etkinliğimize origami ile başlıyoruz, dans edecek ve çok eğleneceğiz. Rahat kıyafetlerle, 3 yaştan 15 yaşa kadar herkes davetlidir…

Kaynak: Haydi benle oyna, besle beni , besle beni – Berna Ergin / Ajans Perisi

© Berna Ergin Ajans
FACEBOOK
TWITTER